Lezing: "Van Boerderij naar Verzinkerij" door Leo Clements

Deze lezing is ook toegankelijk voor niet-leden. 

Op 24 januari 2018 hoopt Leo Clements een lezing te houden over de geschiedenis van verzinkerij clements.   ( later Nedcoat en tegenwoordig Coatinc Company).
De officiële start van verzinkerij Clements was in 1925 door Gijsbert Clements ( 1878-1963.)
Een boerenzoon uit Varik. Maar hoe komt een boerenzoon ertoe om zo’n bedrijf te beginnen. Hij trouwde met Johanna Klip, een dochter van Aart Klip, die reeds een verzinkerij had aan de West Kinderdijk. Deze verzinkerij is de laatste jaren weer in de belangstelling gekomen omdat door dit bedrijf de hoge boezem van de Nederwaard zou zijn vervuild.

Aart Klip en Gijsbert Clements zullen nogal wat aandacht krijgen omdat hun levensverhaal niet alleen interessant is, maar ook leerzaam.

Armoe en rijkdom, hoogmoed en discipline zijn woorden die nogal eens gebruikt zullen worden.  Maar dat is niet vreemd als we bedenken, dat zowel de 1e als de 2e wereldoorlog en de crisistijd van de jaren dertig hun invloed hebben gehad op de mensen waarover het die avond zal gaan.

Kortom.  De avond zal het karakter hebben van een familiehistorie waar veel herkenningspunten voor u aanwezig zullen zijn. Het leven van mijn opa heeft diverse aspecten, die interessant en leerzaam zijn en een beeld geven van het leven begin 20e eeuw.

Als er mensen zijn, die foto’s of gegevens hebben van met name de verzinkerij aan de West Kinderdijk, dan hou ik me van harte aanbevolen.

Leo Clements

Emailadres:  l.clements@telfort.nl


Naar het overzicht
Datum:24 januari 2018
Tijd:20:00 - 22:00
Locatie:Gebouw De Haven, Ieplaan 9, Alblasserdam