Fototentoonstelling "25 jaar tunnel onder de Noord"

De Fototentoonstelling “25 jaar tunnel onder de Noord” is tot eind november 2017 te zien in “De Waard”/”Alblashof”.

Begin 1992 is de Noordtunnel geopend. Een nieuw stuk infrastructuur die filevorming op rijksweg A15 bij Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht moet tegengaan. De A15 met de bekende ‘flessenhals’: de brug over de Noord. Deze meer als 50 jaar oude oeververbinding was de oorzaak van filevorming tijdens ochtend- en avondspits. Tussendoor veroorzaakte het openen van de basculebrug voor de scheepvaart de nodig4e oponthoud. Door het ontbreken van een midden beveiliging op de brug was er voor het snelverkeer een maximum snelheid van 75 km/uur ingesteld. Kortom een onveilige en dikwijls tijdrovende situatie.

Na veel overwegingen werd gekozen voor de bouw van een nieuwe oeververbinding in de vorm van een tunnel met twee keer drie rijstroken. Op het diepste punt rijdt het verkeer ruim 12 meter onder N.A.P. De totale lengte van de tunnel inclusief de op- en afritten is 1260 meter.

De fototentoonstelling toont de verschillende fasen vanaf sloop bebouwing, het maken van de westelijke en oostelijke afritten, het maken van de 4 tunnelelementen in een bouwdok bij Barendrecht, het transport van deze elementen, het afzinken ervan, de open dag en de opening op 24/25 januari 1992.


Naar het overzicht
Startdatum + tijd:1 september 2017 om 0:00
Einddatum + tijd:29 november 2017 om 14:00
Locatie:"De Waard / Alblashof"