Lezing: Alblasserdammers in zeventiende-eeuwse notarisakten

Op 9 oktober a.s. zal Geert Ouweneel een lezing houden over Alblasserdammers in zeventiende-eeuwse notarisakten. De akten van de notarissen zijn zeer belangrijk voor stamboomonderzoek, maar eveneens voor onderzoek naar de plaatselijke geschiedenis. In die akten vind je belangrijke gegevens over voorouders, in testamenten, transportakten, huwelijkse voorwaarden, schuldbekentenissen of attestaties.

De notarisakten worden bewaard in regionale archieven. Voor Alblasserdam en vele andere dorpen in de Alblasserwaard is het archief DiEP in Dordrecht de bewaarplaats. Het zoeken in die akten is niet zonder problemen. Je moet de juiste akte weten te vinden, maar vaak weet je geen datum en dan is het soms zoeken naar een speld in een hooiberg. Toch zijn er ook wel hulpmiddelen om het zoeken makkelijker te maken. Een ander probleem is het lezen van oud schrift in die zeventiende-eeuwse akten. En dan is er ook nog het begrijpen van het jargon van de notaris.

In de lezing komen al deze problemen aan de orde. Opgenomen is ook een korte geschiedenis van het notarisambt. Verder worden voorbeelden besproken van akten die Alblasserdammers lieten opmaken bij een notaris in Dordrecht, of in Alblasserdam zelf. Uitgelicht worden vooral akten van de familie Van Asperen, in de zeventiende eeuw een belangrijk en aanzienlijk geslacht in Alblasserdam en omgeving. Gekozen is voor één familie om daardoor eenheid in de lezing te houden en omdat er thans ook nog nazaten van die familie in Alblasserdam wonen.


Naar het overzicht
Datum:9 oktober 2019
Tijd:20:00 - 22:15
Locatie:Gebouw De Haven, Ieplaan 9, Alblasserdam