Lezing: Alblasserdammers in zeventiende-eeuwse notarisakten

- Woensdag 9 oktober 2019  ‘Alblasserdammers in oude notarisakten’

Onder deze titel zal Geert Ouweneel een lezing geven over notarisakten tussen 1600 en 1700 waarin Alblasserdammers voorkomen. We vinden deze mensen in het notarieel archief van Dordrecht en in dat van Alblasserdam. Na een korte historische inleiding over het zeventiende-eeuwse notariaat in het algemeen, wordt gedemonstreerd hoe je in het Dordtse archief de benodigde akten kunt vinden. Uitgelegd wordt ook waarom deze akten belangrijk zijn voor stamboomonderzoek, maar ook in verband met plaatselijke geschiedenis. Onderwerp zijn verder de problemen die zich kunnen voordoen bij onderzoek in notarisarchieven: waar bevindt zich een bepaalde akte, lezen van oud schrift enz.

Diverse soorten akten worden nader bekeken, waarbij de spreker voorbeelden heeft geselecteerd waarin de familie Van Asperen, die al eeuwen in Alblasserdam aanwezig is, een rol speelt.

Voor belangstellenden is voor vijf euro een DVD te koop met daarop de inhoud van ruim 1000 notarisakten met Alblasserdammers in de hoofdrol  in de periode van 1600-1915, in de vorm van samenvattingen of complete transcripties. Ook zijn op die DVD de klappers (namenlijsten van personen voorkomend in de akten met de vindplaats) opgenomen betreffende de Dordtse notarissen. Voor wie zelf onderzoek wil gaan doen in dit soort documenten staan een paar hulpboekjes op de DVD. Locatie: grote zaal van de Havenkerk aan de Ieplaan in Alblasserdam


Naar het overzicht
Datum:9 oktober 2019
Tijd:20:00 - 22:15
Locatie:Gebouw De Haven, Ieplaan 9, Alblasserdam