Ons Watersysteem

Op 20 maart 2019 zal Arie den Boer met medewerking van enige anderen een lezing geven over

 “Het watersysteem van de Alblasserwaard” Ontwikkeling , nu en toekomst.

Het waterschap werkt plannen uit om het watersysteem van de Alblasserwaard drastisch te wijzigen.
1. Opening Middelkade en peilverlaging Achterwaterschap
2. Gemaal Groot Ammers en flexibel afsluitmiddel Achterwaterschap.
3. Afsluitmiddel Graafstroom en verplaatsing Poldergemaal Blokland.

Het gaat natuurlijk ook over “De Groote Sluis”  in Alblasserdam als onderdeel van het watersysteem.


Naar het overzicht
Datum:20 maart 2019
Tijd:20:00 - 22:00
Locatie:Gebouw De Haven, Ieplaan 9, Alblasserdam