DRIE GENERATIES LABRIJN OP HOF SOUBURGH

Twee jaar geleden kwam ik in contact met Corrie Labrijn. Corrie is getrouwd met Huug en vanaf 1932 hebben hij en zijn familie geboerd op Hof Souburgh. In 2007 hebben ze de Hof definitief verlaten. Enkele jaren later kwam het idee bij Corrie op om het een en ander over de tijd op Hof Souburgh op te schrijven.

Toevallig kwamen we elkaar tegen. We kenden elkaar niet, behalve van naam en haar verzoek aan mij om hun verhaal vorm te geven heb ik overwogen.

Eigenlijk zijn we gewoon begonnen met praten, praten en nog eens praten. Het resultaat van al die gesprekken ligt nu bij boekhandel de Schuilplaats en natuurlijk bij de Historische Vereniging (elke zaterdag van 9 tot 12 uur voor een ieder toegankelijk).

Zomaar enkele passages uit het boek:

De koeien

De koeien worden stuk voor stuk met de hand gemolken en blijven de hele zomer buiten. De melk verdwijnt in melkbussen die aan de weg worden gezet. Een vertrouwd beeld langs boerenwegen. Aan het begin van elk boerenerf staan melkbussen klaar om opgehaald te worden. De melk van Labrijn gaat naar de Dordtse Melk Inrichting. Om een idee te krijgen van prijzen gaan we even terug in de tijd. Honderd liter melk levert 1,80 gulden op….

Brand

Soms gaat het wel eens mis. Op 19 oktober 1940 om drie uur brandt de schuur achter het huis volledig af. Met lucifers spelende kinderen zijn hier debet aan. De “Nederlandsche Brandwaarborg maatschappij voor Roerende Goederen enkel van Landbouwers en Veehouders onderling” uit de Juliana van Stolberglaan 89 in ’s Gravenhage zorgt vijf dagen na de brand al voor een taxatierapport.

Op het moment van de brand ligt de schuur vol  met haver, erwten en tarwe. De oogst van een jaar hard werken  wordt getaxeerd op 4219 gulden.  De 6000 kilo voederbieten en de 5000 kilo hooi worden op een waarde geschat van 3350 gulden...

Mechanisatie

Vóór de 50-tiger jaren is het boerenbedrijf aangewezen op handkracht. Suikerbieten worden stuk voor stuk met de hand gerooid en vervolgens in groten getale naar de suikerfabriek in Oud-Beijerland  gebracht. Het paard neemt in die tijd een belangrijke positie in. Het helpt o.a. bij het ploegen, eggen, hooien, zaaien en maaien. In de beginjaren 50 komt de mechanisatie  het boerenbedrijf  Van Labrijn binnen. De eerste tractor komt. Het begin van een andere tijd. De mechanisatie zet door en in 1963 breekt het moment aan dat de knechts ander werk moeten gaan zoeken. In die tijd verdienen zij 85 gulden per week inclusief melk en aardappelen, terwijl zij in het bedrijfsleven voor 125 gulden aan de slag kunnen. De aardappels die altijd met de hand worden gerooid, gaan nu machinaal van het land. De paardenkracht wordt overgenomen door machines. De tarwe hoeft dus niet meer binnengehaald te worden door de korenbinder getrokken door het paard…

Tot zover enkele passages uit het boek. Bent u nieuwsgierig naar de rest, dan kunt u bij bovenstaande verkoopadressen terecht. Het boek is daar voor  € 14,95 verkrijgbaar.

Bep van Veenendaal-Ambags