Bovengenoemde 75 gesprekken zijn te beluisteren door het aanklikken van onderstaande link:
  https://www.youtube.com/watch?v=G31asd_902w&list=PL6hP8FtEu5XQzVUD49XddlmghAHu6RsrI

  De individuele gesprekken zijn ook te verkrijgen door een mail te sturen aan:     secretaris@hvwa.nl      onder vermelding 
 
van de naam van de persoon en het nummer van het gesprek dat u wenst te ontvangen.
  De HVWA zal dit u dan toesturen via We Transfer.
  Ook is het mogelijk alle 75 gesprekken aan u te geven door middel van een usb stick. Hiervoor kunt u een afspraak met ons maken.