ANBI 

De Historische Vereniging West-Alblasserwaard is een algemeen nut beogende instelling en daarom verplicht om de onderstaande gegevens openbaar te maken. De vereniging is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8150.38.860.

(Voor de documenten klik op de onderstaande regels):

Activiteiten_2018.pdf

Beloningsbeleid.pdf

Contactgegevens en bestuur.pdf

Fin. jaarstukken 2017 balans.pdf

Fin. jaarstukken 2017 resultatenrekening