ANBI 

De Historische Vereniging West-Alblasserwaard is een algemeen nut beogende instelling en daarom verplicht om de onderstaande gegevens openbaar te maken. De vereniging is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8150.38.860.

(Voor de documenten klik op de onderstaande regels):

Beloningsbeleid

Beleidsplan 2022
Jaarstukken 2021-2022


 
 

/