ANBI 

 De vereniging is een culurele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat contributie en schenkingen geheel of gedeeltelijk in aftrek kunnen worden gebracht op het belastbaar inkomen.

Activiteiten_2016.pdf

Beloningsbeleid.pdf

Contact_en_bestuur_per_1-1-2016.pdf

Financieel jaarverslag 2016 (later)