ANBI 

De Historische Vereniging West-Alblasserwaard is een algemeen nut beogende instelling en daarom verplicht om de onderstaande gegevens openbaar te maken. De vereniging is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8150.38.860.

(Voor de documenten klik op de onderstaande regels):

Beloningsbeleid

Fin. jaarstukken 2018 blad1
Fin jaarstukken 2018 blad 2
Fin jaarstukken 2018 blad 3
Fin jaarstukken 2018 blad 4

Activiteiten 2019

/verslag_2018(1).pdf