ANBI 

De Historische Vereniging West-Alblasserwaard is een algemeen nut beogende instelling en daarom verplicht om de onderstaande gegevens openbaar te maken. De vereniging is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8150.38.860.

(Voor de documenten klik op de onderstaande regels):

Beloningsbeleid

 Fin. jaarstukken 2019 blad 1.pdf        /templates/UserFiles/File/Fin._Jaarstukken_2019_blad_1.pdf
 Fin. jaarstukken 2019 blad 2.pdf        /templates/UserFiles/File/Fin._Jaarstukken_2019_blad_2.pdf
 Fin. jaarstukken 2019 blad 3.pdf        /templates/UserFiles/File/Fin._Jaarstukken_2019_blad_3.pdf
 Fin. jaarstukken 2019 blad 4.pdf        /templates/UserFiles/File/Fin._Jaarstukken_2019_blad_4.pdf
 Jaarverslag HVWA 2019                     /templates/UserFiles/File/Jaarverslag_HVWA_2019.pdf
 Activiteiten 2020                                 /templates/UserFiles/File/Activiteiten_2020.pdf


 
 

/