ANBI 

De Historische Vereniging West-Alblasserwaard is een algemeen nut beogende instelling en daarom verplicht om de onderstaande gegevens openbaar te maken. De vereniging is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8150.38.860.

(Voor de documenten klik op de onderstaande regels):

Beloningsbeleid

 Fin. jaarstukken 2020 blad 1  
 Fin. jaarstukken 2020 blad 2.
 Fin. jaarstukken 2020 blad 3
 Fin. jaarstukken 2020 blad 4
 Jaarverslag HVWA 2020                
 Beleidsplan 2021                           


 
 

/