Lidmaatschap vereniging:

 Contributie per jaar excl. porto  € 20,00
 Verzending kwartaalblad per post  € 12,00 per jaar
 IBAN  NL83 RABO 0144075377 t.n.v. Historische Vereniging West-Alblasserwaard
 Gezinslidmaatschap per jaar  € 28,00
 Jeugdlidmaatschap per jaar  € 12,00
 Vriendenlidmaatschap voor bedrijven

 € 100.00 per jaar (gedurende een periode van 3 jaar)

Lid worden ?