De financiële verslagen 2021, alsmede de begroting voor 2022 en het jaarverslag over 2021 kunt u nalezen door op onderstaande link te klikken.

 Jaarstukken 2021-2022
  Notulen ALV 2019