De ledenvergadering 2021 werd in april 2021 uitgesteld in verband met de Corona problematiek.
 

De financiële verslagen, alsmede de begroting voor 2021 en het jaarverslag over 2020 kunt u nalezen door op onderstaande link te klikken.

 Fin. jaarstukken 2020 blad 1  
 Fin. jaarstukken 2020 blad 2.
 Fin. jaarstukken 2020 blad 3
 Fin. jaarstukken 2020 blad 4
 Jaarverslag HVWA 2020                
 Beleidsplan 2021