De ledenvergadering 2020 werd in april 2020 uitgesteld in verband met de Corona problematiek.
Het ziet er naar uit dat een ledenvergadering in 2020 niet meer zal plaatsvinden.

De financiële verslagen, alsmede de begroting voor 2020 en het jaarverslag over 2019 kunt u nalezen door gebruik te maken van onderstaande links.

 Fin. jaarstukken 2019 blad 1.pdf        /templates/UserFiles/File/Fin._Jaarstukken_2019_blad_1.pdf
 Fin. jaarstukken 2019 blad 2.pdf        /templates/UserFiles/File/Fin._Jaarstukken_2019_blad_2.pdf
 Fin. jaarstukken 2019 blad 3.pdf        /templates/UserFiles/File/Fin._Jaarstukken_2019_blad_3.pdf
 Fin. jaarstukken 2019 blad 4.pdf        /templates/UserFiles/File/Fin._Jaarstukken_2019_blad_4.pdf
 Jaarverslag HVWA 2019                    /templates/UserFiles/File/Jaarverslag_HVWA_2019.pdf
 Activiteiten 2020                                 /templates/UserFiles/File/Activiteiten_2020.pdf
 Begroting 2020                                   /templates/UserFiles/File/Begroting_2020.pdf