Oude begraafplaats Nieuw-Lekkerland

Al enige jaren waakt een aantal leden van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard in samenwerking met de gemeente Molenwaard over de gebouwen en locaties in deze gemeente, die het beschermen waard zijn. Zo ook de Oude Begraafplaats aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland, die op 29 juni 2010 is aangewezen als gemeentelijk monument.

In het verleden is veel gesproken over een gemeentelijke monumentenlijst, maar tot het moment dat vaststond dat Nieuw-Lekkerland samengevoegd zou worden met de gemeenten Graafstroom en Liesveld, was daar niets van gekomen. In 2010 werd de gemeente wettelijk verplicht een monumentencommissie te hebben. Na de fusie op 1 januari 2013 van de drie genoemde gemeenten werd de Monumentencommissie Molenwaard gevormd.

Historisch overzicht

In 2005 constateerden enkele leden van de werkgroep Karakteristiek en  Dorpsbehoud, dat het drenkelingenhuisje op de Oude Begraafplaats op termijn aan achterstallig onderhoud ten onder dreigde te gaan. De leden besloten zelf de handen ineen te slaan. Er werd contact gezocht met de gemeente Nieuw-Lekkerland met als eerste resultaat dat de gemeente toestemming gaf om het meest  noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Dit om verder verval te voorkomen.

 


De werkgroepleden hier bij het "drenkelingenhuisje" v.l.n.r. Bas de Lange, Nico de Bie, Wim Deelen, Cor Lagendijk en Ruud Boele. Op de foto ontbreken Arie Hoek en Arie van der Wulp.

In 2006 waren de kozijnen rot en hier en daar begon het verval.

In 2007 ging men van start met het sloopwerk van de slechte delen.


In juli 2007 zijn er nieuwe kozijnen geplaatst en is het dak voorzien van nieuwe dakbedekking.

In november 2007 is het huisje voorzien van een nieuwe verflaag door onze vrijwilligers.

Ook zijn er gesprekken gaande met de wethouder over de toekomst van de begraafplaats. Wij hopen dat men verstandig om zal gaan met dit monument voor Nieuw-Lekkerland.

Alles wat weg is komt nooit meer terug!!!

Onze mensen in Nieuw-Lekkerland hebben werkelijk een bijdrage geleverd aan het behoud van het lokaal erfgoed.

Wij hopen dat er nog veel bijdragen mogen volgen.

Geweldig bedankt mensen!!


Eind 2007 zijn in het drenkelingenhuisje ook de drenkelingenkist en de draagbaar weer terug geplaatst.

 

Ook een woord van dank aan "Het Landschapsplan Alblasserwaard & Vijfheerenlanden" die via het streekplan een subsidie heeft gegeven voor de eerst materiaalkosten en de gemeente Nieuw-lekkerland die mee heeft gewerkt aan het afvoeren van materiaal waaronder asbesthoudend afval.

Tijdens de werkzaamheden constateerden de leden dat oude grafstenen, waarvoor geen grafrechten meer voor betaald werden, verwijderd werden. Dit werd als bijzonder spijtig ervaren aangezien deze oude stenen mede het karakter van de begraafplaats bepaalden. Er werd contact gezocht met Bureau Funeraire Adviezen met het verzoek een waardestelling van de begraafplaats op te stellen. Het zeer uitgebreide rapport werd geheel belangeloos opgesteld door het hoofd van het bureau, de heer Leon Bok. Uit de analyse bleek dat de begraafplaats zeer waardevol was en zeker op provinciaal niveau als belangrijk werd gekwalificeerd. (Zie Dodenakkers.nl). 

Met het rapport in de hand werd met de gemeente uitgebreid overleg gevoerd. Dit leidde onder andere tot de toezegging geen grafstenen meer te verwijderen. Er werd een Plan van Aanpak opgesteld, waarin een taakverdeling betreffende het onderhoud voor de toekomst werd opgenomen. Afgesproken werd dat de gemeente het algemene onderhoud op zich neemt en de werkgroep het onderhoud van het drenkelingenhuisje en het hekwerk verzorgt. De grote wens van de werkgroep - van de begraafplaats een gemeentelijk monument  maken – is eveneens vervuld. Om de continuïteit ook langjarig te waarborgen is onder de vleugels van de vereniging  op 28 januari 2009 de Stichting tot behoud en gebruik van de Algemene Begraafplaats te Nieuw-Lekkerland opgericht.

Ook in 2012 heeft de werkgroep reparaties verricht aan het drenkelingenhuisje.


Het betreft hier een stenen monument voor de inwoners van Nieuw-Lekkerland waarvan de waarde niet in geld is uit te drukken.

Dit betreft het graf van Fop Smit maar even goed dat van een kindje dat ooit verdronk.

 

Op 12 september 2009 zal een door de RABOBANK Alblasserwaard Noord en Oost en Stichting Landschapsbeheer Alblasserwaard mogelijk gemaakte informatiepaneel worden geplaatst bij de ingang van de begraafplaats aan de lekdijk met op dit paneel een korte uitleg en een plattegrond met daar op de belangrijkste punten op de begraafplaats.

 


Ook hiervoor heeft de werkgroep het initiatief genomen!



Op de foto v.l.n.r. Bas de Lange, Willem van den Berg, Gerben de Goey en Nico de Bie.

Op 21 maart 2017 heeft "De Stichting tot Behoud van de Oude Algemene begraafplaats van Nieuw-Lekkerland"  een cheque van 5.000 euro overhandigd gekregen uit handen van de heren Willem van den Berg en Gerben de Goey van de Stichting Knotgroep Giessen & Lek. De cheque werd in ontvangst genomen door voorzitter Bas de Lange. Voor de komende jaren staat groot onderhoud van het Drenkelingenhuisje en het monumentale hek bij de oude begraafplaats langs de Lekdijk op het programma. De 5000 euro komt daarbij goed van pas.


Op 12 september 2019 zijn de werkzaamheden afgerond om het drenkelingenhuisje weer een grote beurt te geven.
Het huisje staat er weer prachtig bij en de vrijwilligers mogen trots zijn.  Oordeel zelf maar. (Zie foto's hier onder).
Dit keer kwam er hulp van de klusploeg van de HVWA uit Alblasserdam (Piet Jansen en Wim Buitendijk).
Voor 2020 staat het onderhoud aan het hek weer op het programma.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.